خدمات اداری و ثبتی

ثبت شرکت   ثبت شرکت در کرج   ثبت شرکت در تهران   ثبت شرکت سهامی در کرج   ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج   ثبت موسسه در کرج   ثبت شرکت سهامی خاص در کرج   اداره ثبت شرکتها   ثبت موسسه مردم نهاد در کرج   ثبت شرکتها در کرج   ثبت موسسه قرآنی در کرج   ثبت موسسه قرآنی   ثبت برند در کرج   ثبت علامت تجاری   ثبت لوگو   ثبت برند و لوگو   ثبت برند در تهران   صورتجلسه تغییرات در کرج   تغییرات شرکتها   صورتجلسه انحلال   صورتجلسه تغییر آدرس   اخذ جواز تاسیس در کرج   جواز صنایع در کرج   اخذ کداقتصادی 12 رقمی   اخذ کداقتصادی 16 رقمی   اخذ کداقتصادی در کرج   تشکیل پرونده مالیاتی   تشکیل پرونده مالیاتی در کرج   اخذ دفاتر پلمب در کرج   اخذ دفاتر پلمب در تهران   صورتجلسه تغییر نام   صورتجلسه مجمع عمومی   صورتجلسه هئیت مدیره   صورتجلسه انحلال در کرج   اخذ کلاسه پرونده   پیش ثبت نام کد اقتصادی   ثبت شرکت در شهریار   ثبت شرکت تضامنی در کرج   مجمع عمومی بطور فوق العاده   ثبت شرکتها  

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت :
1-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء / کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء / سوپیشینه اعضا / یک قطعه عکس 4× 3/ کپی برابر اصل جواز در صورت لزوم
مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسات :
کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه) / کپی روزنامه تاسیس شرکت / کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت / مهر شرکت / کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی کلیه اعضا / کپی برابر اصل آگهی تاسیس
مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل ) :
حقوقی ( شرکتی )
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل / کپی آگهی تاسیس ، روزنامه تاسیس و اخرین روزنامه تغییرات شرکت / مهر شرکت
حقیقی ( شخصی )
کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده مالیاتی :
اصل و کپی مدارک ثبتی شرکت /اصل و کپی روزنامه تاسیس شرکت / اصل و کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت4-کپی از آگهی تاسیس شرکت / اصل و کپی سندمالکیت یا اجاره نامه شرکت ( به نام شرکت و به نمایندگی از مدیرعامل و دارای کد رهگیری وهولوگرام )/ مهر شرکت / قبض تلفن ، گاز ، آب / کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره / گواهی امضاء صاحب یا صاحبان حق امضاء شرکت
مدارک مورد نیاز جهت طرح و جواز تاسیس :
حقوقی (شرکت)
کلیه مدارک ثبتی شرکت / روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت / کپی برابر اصل شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل /کد اقتصادی / آدرس و کد پستی
حقیقی (شخصی)
کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی / آدرس و کدپستی
مدارک مورد نیاز جهت اخذ علامت تجاری ( برند ):
حقوقی ( شرکتی )
کپی مدارک ثبتی شرکت / کپی روزنامه تاسیس شرکت / کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت / کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت / کپی از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت صنعتی ویا هرمدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد. / پیرینت رنگی از طرح مورد نظر در ابعاد 6×6 در 10 نسخه رنگی / گواهی امضاء
حقیقی( شخصی )
1-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی / کپی از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت صنعتی ویا هرمدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد. / پیرینت رنگی از طرح مورد نظر در ابعاد 6×6 در 10 نسخه رنگی / گواهی امضاء
مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی :
حقوقی (شرکتی )
کپی مدارک ثبتی شرکت / کپی روزنامه تاسیس شرکت / کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت / کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت / کپی از صفحه آخر دفاتر پلمپ / دو قطعه عکس مدیرعامل شرکت / آدرس و کدپستی محل سکونت و آدرس سند (تجاری ، اداری و دارای سند 6 دانگ) / کپی برابر اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم ) / گواهی امضاء / فیش آب و برق و گاز
حقیقی (شخصی )
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی / آدرس و کدپستی محل سکونت و آدرس سند (تجاری ، اداری و دارای سند 6 دانگ) / دو قطعه عکس متقاضی / کپی برابر اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم ) / کپی از صفحه آخر دفاتر پلمپ / گواهی امضاء / فیش آب و برق و گاز
ثبت شرکت/ثبت برند/خدمات اداری و ثبتی/ثبت شرکت/ثبت شرکت با مسئولیت محدود/ثبت/شرکت سهامی خاص/ثبت شرکت تضامنی/ثبت موسسه غیر تجاری/ثبت موسسه قرآنی/ثبت موسسه مردم نهاد/ثبت موسسه خیریه/ثبت موسسه زبان/ثبت موسسه آموزشی/ثبت شرکت تعاونی/ثبت علامت تجاری (برند)/ثبت برند/ثبت لوگو/صورتجلسه تغییرات/صورتجلسه انحلال/صورتجلسه تغییر آدرس/صورتجلسه نقل و انتقال سهام/صورتجلسه تغییر نام/صورتجلسه الحاق به موضوع/صورتجلسه هئیت مدیره/صورتجلسه مجمع عمومی/اخذ جواز تاسیس/اخذ جواز صنایع/اخذ پروانه بهره برداری/تشکیل پرونده مالیاتی/اخذ کداقتصادی 12 رقمی/اخذ کداقتصادی 18 رقمی/اخذ کلاسه پرونده/پیش ثبت نام کداقتصادی/خدمات مالی و حسابداری/اظهارنامه مالیاتی/اخذ دفاتر پلمب/تهیه ترازنامه مالی/تحریر دفاتر قانونی (پلمب)

Top